Žádný člověk není hoden Tvých slz a ten co je, Tě nikdy nerozpláče!

Květen 2008

moji 4.SB:o))

31. května 2008 v 21:51 | dajdula |  SB-čka:o)))
A mám taky 4-tou SB:o)) A tím se stává Gába:o))

moji 3.SB:o))

31. května 2008 v 21:34 | dajdula |  SB-čka:o)))
Mno, tak tady je moje třetí SB:o))

♥♥♥I love you♥♥♥

26. května 2008 v 21:39 | dajdula |  myš maš
No tak tohle jsem našla na jednom profilu na lidehc:D...

pokračování - Paint horse

26. května 2008 v 13:05 | dajdula |  plemena koní

Využití a sport:

Zatímco v devatenáctém a na počátku dvacátého století se painti využívali výhradně jako koně dobytkářského typu - tzn. pro práci na rančích, jejich dnešní potomci mají využití mnohem širší. American Paint Horse je dnes zcela univerzálním koněm použitelným pro četná odvětví jezdeckého sportu. Výrazně se uplatňuje jak ve vrcholových soutěžích, tak i v soutěžích amatérských nebo jako rodinný kůň pro rekreační ježdění. Nesmíme opominout, že je nejvíc stále využíván k práci s dobytkem na rančích, neboť v USA i dnes najdete rozlehlé oblasti, kde je kůň jediným možným dopravním prostředkem a pro práci na ranči nenahraditelným pomocníkem.
Chovatelským cílem je kvalitní jezdecký kůň, konkurenceschopný na závodištích různých jezdeckých disciplín. Soutěže lze rozdělit několika způsoby. S ohledem na požadavek dostatečného zbarvení u paintů jsou vypisovány soutěže pro koně barevné a pro koně s nedostatečným vybarvením (breeding stock). V APHA soutěžích nikdy nezávodí koně barevní s nebarevnými dohromady. V soutěžích jsou vypisovány zvlášť třídy OPEN (otevřené) - zejména pro profesionální jezdce a trenéry, kde se hodnotí pouze výkon koně a dále třídy AMATEUR (amatér) - pro jezdce amatérské a rekreační a YOUTH (mládež) - pro mladé a začínající jezdce do 18 let, kde se v obou případech u vybraných disciplín hodnotí kromě koně samotného také jezdecký styl a dovednosti jezdce.
Dle výslednů v soutěžích vypisovaných APHA získávají koně body, které se jim sečíají a zapisují do tzv. "Performance Records" toho kterého koně. Tento zápis vypovídá o kvalitách konkrétního zvířete a potažmo zvyšuje i jeho chovatelskou hodnotu.
American Paint Horse se uplatňuje v mnoha disciplínách:

Dostihový sport:

Počátky dostihů paintů sahají přibližně do čtyřicátých let dvacátého století, ačkoliv svoji oficiální podobu dostaly až v roce 1966. V posledních letech popularita dostihů strakatých koní v USA značně vzrůstá. O tom svědčí výsledky z roku 1988, kdy bylo vypsáno a odstartováno celkem 328 dostihů se 4170 startujícími. Celkové penežní dotace činily 1 811 987 USD. Ke klasickým patří dostihy na vzdálenosti 220 až 870 yardů (yard = 0,9144 m), příčemž nejvíce frekventované jsou na tratích 330 - 440 yardů.
Z prvních významných paintů, kteří se na dostihových drahách uplatnili jmenujme alespoň: Painted Joe Jr., Little Nip a Little Beaver. V pozdějších letech (70. a 80. léta) potom dominovali Paited Jewel, Slow Danger, Cherry Kiss, Easy Jet Too, Treasured a jejich potomstvo.
V Evropě se první dostih paintů běžel v Německu v roce 1983 na vzdálenost 330 yardů.

Nejezdecké disciplíny:

  • Halter - je disciplína, kdy je kůň předváděn pouze na ohlávce (tzv. show halter) bez jakékoliv jiné výstroje. Cílem je hodnocení exteriéru koně. Předvádějící osoba je ustrojena v oblečení ve westernovém stylu. Jednotlivé halter třídy jsou vypisovány zvlášť pro klisny, valachy a hřebce a to ve věkových kategoriích: odstávčata, ročci, dvoletí, tříletí, čtyřletí, starší a zvláštní kategorií jsou chovné klisny. Kromě toho jsou vypisovány i halter třídy pro skupiny koní: Produce of Dam - dva potomci jedné klisny, Get of Sire - tři potomci jednoho hřebce, Mare and Foal - klisna s jedním ze svých potomků, Sire and Ger - hřebec se dvěma svými potomky, Exhibitor´s Group - čtyři koně APHA (i nepříbuzní), jakéhokoliv pohlaví a stáří. Podmínkou je, že musí mít všichni stejného majitele.
  • Long Line - je novou nejezdeckou disciplínou vypisovanou pro mladé koně, ročky. Hodnotí se kůň předváděný na lonži - jeho exteriér, pohybové schopnosti a trénovatelnost.

Amerikan Paint Horse

26. května 2008 v 13:03 | dajdula |  plemena koní
A tady máš Batíku na přání:o))
Původ a historie:
American Paint Horse je samostatné celosvětově uznávané plemeno koní, jehož kolébkou jsou Spojené státy americké. Zkráceně bývá často nazýván jako paint, což v angličtině značí "barevný". Co se stavby těla, a potažmo i využití týče, jedná se o strakatou verzi quartera (American Quarter Horse). Tento, na první pohled výjimečný kůň, vznikl na základě úsilí lidí, kteří toužili spojit atletické schopnosti a rychlost quartera s atraktivním zbarvením. Registrovaná zvířata mohou vzniknout pouze křížením plemen American Paint Horse, American Quarter Horse a Thoroughbred - anglický plnokrevník.
Hned na začátku bychom měli vyjasnit základní otázku, zda Paint = Pinto. Nerovná. Koně přivezli do Ameriky Španělé a těm flekatým se španělsky říkalo pinto (v překladu to znamená totéž co anglické paint). Dnes ovšem nelze tato dvě slova zaměňovat. Vedle APHA existuje ještě Pinto Horse Registry of America (PtA), což je pouze registr strakatých koní (nejedná se tedy o samostatné plemeno), kteří splňují stejná barevná kritéria jako American Paint Horse, ovšem nehraje tu roli plemenná příslušnost a stavba těla. Pinto může být kříženec poníka, araba, teplokrevníka aj. Vyloučeno je pouze křížení s chladnokrevným koněm.
Jistě vás napadne otázka kde a kdy Paint Horse vlastně vznikl. Strakatí koně existovali již od nepaměti, o čemž svědčí časté malby a sošky nalezené v egyptských kobkách, v jeskyních nebo sídlištích starých indiánských kultur - Mayů a Inků. Vše nasvědčuje tomu, že koně na americkém kontinentě kdysi byli, ovšem z neznámých důvodů pravděpodobně postupem času vymřeli. Znovu se v Americe objevili až kolem roku 1519, kdy sem byli přivezeni španělskými konkvistadory. Během následujících let a století někteří z nich utekli na svobodu, zdivočeli a ve stádech docházelo k přirozenému křížení ras. Mezi divokými mustangy bývalo běžně vidět flekaté předky dnešních paintů. Ti se stali velmi oblíbenými jak u indiánů, tak i kovbojů nejen pro své zbarvení, ale jezména kvůli fyzickým schopnostem a povahovým vlastnostem. Proto se tito kojně v minulosti osvědčili jako významní a nenahraditelní pomocníci tehdejších obyvatel Ameriky. Stejně jako všude jinde ve světe s rozvojem techiky začalo koní, i těch flekatých, ubývat. Až kolem roku 1950 se zájem o koně pro westernové disciplíny - zejména Halter a Western Pleasure, propukl opět zájem o painty, kteří na sebe upozornili především svojí stavbou těla a barvou.
Vznik plemene American Paint Horse se však datuje ještě o něco později. V roce 1962 vznikl v Texasu první registr strakatých koní "dobytkářského rázu" - American Paint Stock Horse Association (APSHA). Registrována zde mohla být pouze zvířata splňující požadavky na tělesnou stavbu, a jejichž předkové byli quarteři či plnokrevníci. Nezávisle na APSHA existovala také American Paint Quarter Horse Association (APQHA), která vznikla o něco dříve (v roce 1961) a spadala pod American Quarter Horse Association (AQHA). Byli zde evidováni quarteři, kteří nemohli být zapsáni v regulérním registru AQHA z důvodů nežádoucího bílého zbarvení. Quarter Horse se totiž může vyskytovat ve všech základních odstínech, ovšem kromě klasických bílých odznaků na hlavě a spodní části končetin u něj nejsou žádné další bílé skvrny jinde po těle povoleny. V roce 1965 se potom APSHA a APQHA spojily a tímto byla založena samostatná organizace nazvaná American Paint Horse Association (APHA), tak jak ji známe dnes.
Pro zkvalitnění chovu byli původně plemenní hřebci pečlivě vybíráni inspektorem, kterého jmenovala APHA. Posuzován byl tělesný rámec, hmotnost a další základní parametry. V roce 1977 se plemeno stalo natolik uniformním, že nebylo dále třeba tuto selekci provádět.
Zatímco v době svého vzniku měla APHA 150 členů a 250 registrovaných koní, v současné době registruje více než 530 000 koní po celém světě, přičemž každoročně je registrováno asi 53 000 nových koní. Členskou základnu tvoří 79 000 členů ze 32 zemí světa, kteří jsou sdružení přibližně ve 130 regionálních klubech. V červenci roku 1998 se APHA stěhovala do svého nového sídla ve Forth Worth, stát Texas. Zde je vedena centrální plemenná kniha a je odtud řízen chov paintů na celém světě.
Zdrojem informací je Paint Horse Journal, který APHA vydává jako měsíčník, a který si může každý předplatit. APHA rovněž vydává dvakrát do roka zpravodaj APHA Connection, který obdrží automaticky všichni členové. Veškerá činnost chovatelská i sportovní se řídí platnými pravidly, která každým rokem vycházejí pod názvem APHA Official Rule Book.
Nejvýznamnější událostí roku je jistě World Championship Paint Horse Show - Světový šampionát paintů, který se každoročně koná během prvních čtrnácti dnů v měsíci červnu. Na této velkolepé show můžete spatřit jak si měří síly ti nejlepší z nejlepších a to jak ve westernových tak i anglických jezdeckých disciplínách. Soutěže bývají doplněny semináři, prodejními trhy jezdeckých potřeb a prestižní dražbou koní.
Pro mladé jezdce a milovníky plemene American Paint Horse (do 18 let) existuje samostatná organizace - American Junior Paint Horse Association (AJPHA), která sdružuje a podporuje aktivity mládeže.

Popis a charakteristika:

Stejně jako u quartera je požadavkem, aby stavba těla měla tzv. "dobytkářský ráz", což znamená, že jak kostra, tak i svaly jsou silné, odolné a způsobilé pro celodenní práci na rančí s dobytkem. Celé tělo je kompaktní, hřbet krátký, kohoutek méně výrazný, typická je výrazně osvalená hruď, mohutná záď a silné avšak suché zadní končetiny, krátká hlava, velké žuchvy a malé uši. Velký důraz je kladen také na povahové vlastnosti. Důležitá je klidná, mírná povaha, smysl pro samostatnou práci a práci s dobytkem - "cow sense".
Požadavkem je dosahovat kontrastní barevné vzory, kdy barevná srst na pigmentované pokožce se střídá se srstí bílou na pokožce depigmentované (tedy růžové). Minimálním požadavkem na zbarvení je alespoň jedna bílá skvrna na depigmentované pokožce, která má v průměru 2 palce, tj asi 5 cm. Klasické odznaky na hlavě (lysiny, hvězdy apod.) nebo na končetinách (ponožky, bílé spěnky...) nejsou brány v úvahu.
Právě pro své netradiční zbarvení jsou painti značně atraktivní a to nejen v Americe. Spektrum barev je velice široké a kombinační možnosti tak četné, že nenajdete dva jedince stejně zbarvené. Koně tohoto plemene se mohou vyskytovat ve všech barevných odstínech. V popisu zbarvení se uvádí vždy základní barva srsti a typ zbarvení, např.: sorrel (ryzák) tobiano, buckskin (plavák) overo atd.

Základní barvy srsti:

Black Tobiano

Black - vraník:

Chlupy jsou čistě černé bez příměsi jakékoliv jiné barvy. Skutečných vraníků je opravdu málo. Hříva a ocas mohou být černé, bílé nebo dvoubarevné (černobílé).
Brown Tobiano

Brown - tmavý hnědák:

Barva chlupů je tmavě hnědá, mohla by se zdát až černá, bez nádechu do rezava. Od vraníka rozeznáme podle světlejších míst kolem očí, nozder či ve slabinách. Ocas a hříva mohou být černé, bílé nebo kombinované (černobílé).
Bay Overo

Bay - hnědák:

Chlupy na těle jsou zbarveny do hněda - v tomto případě se jedná o různé odstíny hnědé až po tmavě rezavou. Hříva a ocas bávají černé, bílé nebo kombinované jako u předchozích. Pokud končetiny nejsou bílé, je běžným úkazem, že jejich spodní část je zbarvena černě.
Dun Tobiano

Dun:

V českém jazyce neexistuje ekvivalent pro označení tohoto zbarvení. V podstatě je to plavá - žlutá barva těla, ocas a hříva mohou mít barvu černou, žlutou, hnědou, bílou, nebo kombinovanou. U tohoto typu zbarvení se vyskytuje úhoří pruh na hřbetě, oslí kříž a zebrování na končetinách.
Red Dun Tovero

Red Dun:

Je pouze specifickou formou předchozího typu zbarvení. Tělo je jasně žluté, hříva, ocas a úhoří pruh jsou zbarveny sytě rezavě. Hříva a ocas mohou být samozřejmě i bílé nebo kombinované.
Sorrel Overo

Sorrel - ryzák:

Tělo má jasně rezavou barvu a ocas i hříva jsou obvykle zbarveny v tom stejném barevném odstínu, mohou být však žluté, bílé nebo kombinované.
Chestnut Overo

Chestnut - tmavý ryzák:

Je tmavší variantou ryzáka. Tělo je sytě červené až játrově hnědé, hříva a ocas mohou mít stejnou barvu, žlutou, bílou nebo kombinovanou.
Grullo Overo

Grullo - myšák:

Barva těla je šedá jakoby myší. Pozor - všechny chlupy jsou šedé, nejedná se o směs bílých a černých chlupů. Typické je černé zbarvení na spodní části končetin. Ocas a hříva bývají zbarveny černě, bíle nebo kombinovaně.
Buckskin Tobiano

Buckskin - plavák:

Tělo je zlatožluté, ocas a hříva černé, bílé nebo kombinace obou. Typické je černé zbarvení na spodní části končetin. Narozdíl od zbarvení dun se nevyskytuje u tohoto typu zebrování končetin ani úhoří pruh na hřbetě.
Palomino Overo

Palomino - žluťák:

Barva těla je zlatožlutá, hříva a ocas jsou bílé, žluté, nebo zlaté. Ani u tohoto zbarvení nikdy nenajdete úhoří pruh či zebrování končetin.
Gray Overo

Gray - vybělující bělouš:

Tělo je pokryto směsí chlupů bílé barvy a ostatních barev. Bělouši se rodí tmavě zbarvení a s postupem věku je v srsti stále více bílých chlupů, až tyto převdládnou. Pozor - kůže pod bílou srstí zůstává pigmentovaná, zatímco pod bílou srstí charakterizující painty je depigmentovaná pokožka.
Red Roan Overo

Red Roan - rzv. červený (nevybělující) bělouš:

Tělo je pokryto směsicí chlupů rezavých a bílých. Ocas a hříva jsou rezavé, černé, žluté nebo bílé. Se vzrůstajícím věkem koně se jeho zbarvení nemění - nevyběluje.
Blue Roan tobiano

Blue roan:

Je obdoba předchozího zarvení, s tím rozdílem, že tělo je pokryto směsicí černých a bílých chlupů, ocas a hříva bývají černé.

Typy zbarvení:

Podle rozmístění bílých a barevných skvrn se rozlišují tři typy zbarvení:
Tobiano

Tobiano:

Tmavá srst obvykle vytváří oválné či kulaté skvrny pokrývající jeden případně oba boky, krk a hruď. Bílá barva přechází mezi kohoutkem a bedry přes hřbet. Hlava bývá zpravidla tmavá, často s klasickými bílýma odznaky (lysina, hvězda, lucerna nebo sňupka). Ocas a hříva bývají dvoubarevné. Končetiny jsou většinou celé bílé nebo alespoň od kolen či hlezen dolů.
Overo

Overo:

Tmavá srst vytváří obvykle souvislý pruh na zádech od kohoutku až po kořen ocasu. Také končetiny bývají tmavé. Bílá barva nikdy nepřebíhá přes hřbet mezi kohoutkem a bedry. Bílé skvrny jsou nepravidelné, spíše rozptýlené a jakoby rozstříknuté po těle. Ocas a hříva jsou jednobarevné. Hlava bývá mnohem více bílá než u předešlého typu a častěji se setkáte s modrým (rybím) okem. Overo zbarvení se dále dělí na další tři typy a to:
  • Frame (rámové) overo s typickými bílými skvrnami po bocích těla, které jsou zřetelně orámované tmavým zbarvením. Končetiny těchto koní bývají většinou tmavě zbarvené, hlava bývá velá bílá, často se vyskytuje rybí oko.
  • Callico ovaro je zbarvení charakteristické bílou barvou kopyt, která se po končetinách táhne nahoru a roztéká se po břiše koně na boky těla. Callico overo lze při střední manifestaci bílého zbarvení celkem snadno rozlišit od ostatních forem zbarvení overo, ovšem při malém výskytu např. jen jedné bílé skvrny na břiše je určení typu overo celkem obtížné. Opakem je velmi intenzivní rozšíření bílé barvy po těle koně (kůň je zpravidla celý bílý s výjimkou ušních boltců, kořene ocasu a hrudi). Koně tohoto zbarvení byli vyhledáváni indiány, kteří věřili, že jezdec na takto zbarveném koni nebude v boji zraněn.
  • Splashed white overo (rozstříknutá bílá), pro něž jsou typické, jak sám název napovídá, nepravidelné drobné bílé skvrny. Tento typ zbarvení je nejméně běžný. Koně tohoto zbarvení mívají bílé nohy a bílá břícha a většinou modré (rybí) oko.

Tovero:

Spojuje charakteristiky zbarvení tobiano i ovaro.
No a tady máte fotečku Bobiška, který je taky Paint:o)), a ta první fotka je taky Bobišek:o))
Zdroj - text: www.horse-online.cz
foto: 1. a 2. fotka Bobiho je moje a poslední fotka Bobiho: Batíka: www.bobanek.estranky.cz ...

Blogísy:o))

26. května 2008 v 8:58 | dajdula |  myš maš
Ahojky:o)) No tak jsem brouzdala po mých stránkách a koukala kdo mě všechno navštěvuje:o)) No ne jen na tomto blogu, že??? No tak jsou to:
Kačka s mým a jejím blogem - www.sedafany.blog.cz
korny(sem tam jí pomáhám, když mě něco napadne) - www.mejlinka.blog.cz
tyna - moje SB - www.valentyne.blog.cz
.:[MyShirka]:. - www.myshirka.blog.cz
pink.princess - www.misa96-luluu.blog.cz
your broken heart ♥ - www.fall-in-emo.blog.cz
Ani jsem nevěděla, že tu bylo tolik lidí:o)) A to jsem tady nedala lidi, kteří nemají blog... Tak všem děkuju za to, že jste přišli se juknout:o)) a doufám, že tady budete chodit nadále:o))... Mocka se na Vás těším... Tak přeji nadále příjemnou zábavu:o))

Tak co???

23. května 2008 v 21:13 | dajdula |  bleskovky
Tak a hlasujte prosím popravdě... Nebudu se zlobit, ale pokud dáte že je hnusný, tak napište jak by jste to změnili VY... Ztm Vaša dajdula.cz

:o)) že by((o:

21. května 2008 v 12:19 | dajdula |  myš maš
Ahojky:o)),
Na blogu www.kutafoni.blog.cz přibyli trapásky tak se jukněte a napište komentík, že jste tam byli:o)) Předem díky:o)) MVVMMMR:o*

VT - Ranč pohoda

18. května 2008 v 10:49 koníci z Ranče Pohoda
Tak na Ranči bylo veselo:o)) konec... Ne sranda... V pátek jsem se s Evičkou dohodla, že dojdu nějak kolem sedmé hodiny po sedmé hodině nějak tak...
áno jsem musela vstávat v 6hod, abych se pořádně probrala... Oblíkla jsem se, myslela jsem si že bude chladno, tak jsem si vzala tričko s dlouhým rukávem atd... No pak mě mamka odvezla a po cestě jsme přibrali Nelču... Když jsme tam dojeli, tak jsme si odnesli věci a nevěděli jsme co máme dělat... Za 5minut jsme nevěděli co udělat dřív... Nosili jsme lavičky dolů, no prostě jsme všechno chystali... bylo něco před osmou hodinou a začali se sjíždět koně s jezdci... Těch krásných koní co se tam sjelo... Když bylo vše nachystáno, šla jsem vyčistit Farga a pak se ke mně přidala Míša Palowská a udělali jsme mu mřížku... Pak když jsem ho měla nasedlat přišla evička a řekla mi, že mám jít už dolů a budu zapisovat čas a trestné... Když už jsem tam stála, tak za mnou přišla Bětka a řekla mi že budu startér... No tak jsem se pařila v hicu a startovala jsem:o))... myslím, že se nám počasí vydařilo... V každé soutěži (křížkový parkur, parkur do 65, parkur do 75 a parkur do 90cm) se vždy umístili naši koně:o)) nejlepší umístění bylo 1. místo v křížkovém, které vyhrála paní Mirka na Wendy a to na ní nechtěl nikdo jet:o)) No ještě k tomu křížkovému... byla tam holčička, terá tam přijela s Hotelem Morávka... Měla 6let a jela jako první a jela na koníkovi, který má v kohoutku 1,95cm... Jsmeji fandili, páč to bylo něco:o))... Nakonec na něm vyhrála 2.místo:o)) ale vipadalo to jako by si sedla Zlatuška na Gogiho nebo na Seďu, kteří už na Ranči nejsou... Pak proběhl parkur do 65cm, tam jsme se umístili myslím, že druzí nebo třetí... Pak byl parkur do 75cm, tam jsme se také umístili, nwm na kterém... a pak následoval parkur pro jezdce bez koněXD... Běžel i pan Mirek, který celou dobu dopoval pivoXD... Takže se neumístil a byl diskvalifikovánXD... zde máte jeho videjko:o))
tak tohle běžel Pan Mirek, ale nepodařilo se mi to natočit celé:o(( takže nevíte o čem tam paní povídá a čemu se smějeme... Pak běžel i Pan Volný z Morávky a strašně šticloval mno, ale nakonec nebyl diskvalifikován a v čase 51,20 se umístil na posledním místěXD... Po vyhlášení výsledků, jsme taky museli vítězné kolečko přes první překážku, ale jaksi se to zvrtlo a jeli jsme všechny... ty jsem uý, ale vyhrálaXD...
Hned po vyhlášení tohoto parkuru se začala stavět 90-tka Tam se taky vedlo našim koním dobře:o)) barbaya se umístila na 3.místě a fargo se neumístil, ptz měl 4 trestné za shození... Ale to nevadí:o)) Byl úžasný...:o))
Videjko Barbay a Agy:
A videjko Zuzky a Farga:o)):
No a tady máte videjko Agy a Barbay při vyhlášení výsledků:
vždy tam někomu při vítězném kolečku spadla stužka, tak jsme tam vždy čekali a pak to posbírali:o)) Tak doufám, že se příště na Veřejný trénink přijdete podívat, povzbudit koníky a zasoutěžit si v parkuru pro jezdce bez koně:o))
POkud chcete Fotky tak si řekněte:o))

Průběh ZZVJ

18. května 2008 v 9:45 | dajdula |  ZZVJ
předvádění koně:
Drezurní úloha:
parkur:

Otázky a odpovědi na ZZVJ

18. května 2008 v 9:40 | dajdula |  ZZVJ
Okruhy otázek ZZVJ (+ odpovědi)
… Jakou zkratku má mezinárodní jezdecké federace?
FEI

… Kdo organizuje jezdecký sport v České republice?
Česká jezdecká federace (ČJF)

… Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu?
Pravidly jezdeckého sportu

… Které zkoušky zahrnuje soutěž všestrannosti?
První den drezůra, druhý den terénní jízdy (klusová, cvalová část a cross country), třetí den parkur

… Jaké jsou rozměry drezurního obdélníku?
Do "L" 20x40, vyšší 20x60

… Jaké znáte základní chody koně?
Krok, klus, cval

… Co rozumíte pod pojmem barování koně?
Koni se při skákání dává železná tyčka a v momentu odskoku se tyčka zvedne, aby se kůň uhodil. Cílem má být větší pozornost koně, zvedání nohou. Barování je zakázané!

… Ve kterém roce stáří se mohou koně poprvé zúčastnit skokových soutěží?
Ve 4 letech, OH nejdříve v 7 letech

… Jaké skoky musí být na opracovišti na závodech?
Nejméně jedna překážka výšková a jedna šířková

… Jaké může být stáří jezdce pokud startuje za juniory?
14 - 18 let

… Jaké jsou výšky překážek v jednotlivých klasických stupních obtížnosti?
ZM-90cm
Z-100cm
ZL-110cm
L-120cm
S-130cm
ST-140cm
T-150cm
TT-160cm

… Jaké znáš penalizace trestnými body na parkuru podle stupnice A?
Poboření překážky - 4 trestné body
Neposlušnost - 3 trestné body
Pád jezdce, koně nebo obou - vyloučení

… Co je to martingal a k čemu slouží?
Zabraňuje koni, aby převracel hlavu, zmírňuje působení otěží. V drezuře je to pomocná otěž - zakázán. V parkuru povolen. Skládá se z nákrčního řemene, martingalové vidlice s kroužky a z podhrudníku s propínací smyčkou na podbřišník

… Popiš správnou výstroj jezdce při tréninku?
Boty - vysoké, s hladkou podrážkou, bez tkaniček, zpevňující lýtko
Kalhoty - dlouhé, elastické, zastrčené do bot (jezdecké kalhoty - rajtky)
Helma - pro juniory tříbodové uchycení

… Jaké druhy nánosníků znáš?
Hanoverský, anglický, mexický, kombinovaný

… Popiš uzdečku a uzdu?
Uzdečka: zátylník, lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, udidlo, otěže
Uzda: zátylník, dvoje lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, stihlové udidlo, pákové udidlo, podbradní řetízek, stihlová otěž, páková otěž

… Popiš sedlo s jeho doplňky?
Sedlo:přední a zadní rozsocha, posedlí, sedlová komora, bočnice, kolenní opěrky
Doplňky: podbřišník, třmenový řemen, třmen, dečka pod sedlo, poprsník

… Jaké znáš ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně?
Zvony, bandáže, kamaše, "okopávačka", kožíšek na podbřišníku proti odírání, gumové kroužky (na udidle)

… Popiš vodění a předvádění koně?
Vodění: s vedením koně se setkáváme prakticky každý den, vedeme koně na uzdečce (ohlávce) po jeho levé straně.
Předvádění: koně předvádíme na závodech nebo výstavách - vždy na uzdečce, kůň má startovací číslo, nesmí mít ochranné pomůcky, před komisí zastaví, všechny čtyři nohy vyšlápnuté, potom jde 10m v kroku, točí doprava, asi 35m klus, zastaví, čeká na povel k odejití, odchází v kroku

… Vyjmenuj nejběžnější nemoci koní?
Kolika, schvácení kopyt, černá zástava moči, zánět horních cest dýchacích, zánět pouzdra šlachového, rakovina kopyt, hřebčí nákaza, svrab, chřipka

… Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při výcviku?
Helma (pro juniory s tříbodovým uchycením), jezdecké boty, rukavice

… Jaké jsou vzdálenosti kavalet v kroku a v klusu?
v kroku: 80 - 100cm
v klusu:120 - 140cm

… Jakou funkci má vnější otěž?
Je vedoucí, vede koně po kruhu
… Jak se chová jezdec s koněm na veřejné komunikaci?
Maximálně 3 koně, na silnici s držíme vpravo, řídit potah je povoleno od 16 let se znalostí pravidel silničního provozu

… Vysvětli pojem "chod" a "ruch" koně?
Chod: krok, klus, cval
Ruch:určité tempo v chodu (krátký, střední, prodloužený)

… Co je to "akce"?
Způsob předvádění (předních) nohou (nízká, vysoká)

… Popiš správný sed jezdce?
Pevný, pružný, uvolněný, prošlápnuté paty, přiložené holeně, sedět v nejhlubší části sedla, narovnaný, dívat se dopředu, paže přiložené k tělu, ruka v pěst, přímka - ucho, rameno, kyčel, pata

… Jaké znáš pomocné otěže?
Pevný martingal, chambon, průvlečky, pevná vyvazovací otěž, vyvazovací gumy, gogue

… Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně?
Základní: sed, holeň, ruka
Vedlejší: hlas, bičík, ostruhy

… Na které straně skoku se umisťuje červený a bílý praporek?
Červený: pravá strana
Bílý: levá strana

… Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech?
Jezdeckou licenci

… Jakou ústroj musí mít jezdec v parkurovém skákání?
Helma (tříbodové uchycení), jezdecké sako, bílá košile a kravata, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty

… Jakou ústroj musí mít jezdec na drezurní soutěž?
Cylindr, černý frak, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty

… Vyjmenuj několik zásad bezpečí při práci ve stáji?
Ke koni přistupujeme klidně, rozhodně, oslovíme jej, nechodit k ležícímu koni (výjimka kůň nemocný), před čištěním a krmením uvázat (volné stání)

… Kdo odpovídá za bezpečnost jezdce při výcvikové hodině?
Cvičitel nebo trenér

… V kolika letech může jezdec provádět zkoušku ZZVJ?
Ve 12 letech

… Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce?
Proti tetanu

… Jaké znáš základní barvy koně?
Albín, isabela, plavák, ryzák, hnědák, vraník, bělouš, strakáč

… Co jsou vrozené odznaky u koní?
Na hlavě: kvítek, hvězda, nosní pruh, lysina, šňupka, mléčná huba, lucerna
Na končetinách: korunka, spěnka, patka, nad spěnkový kloub, vysoko bílá

… Co jsou získané odznaky u koní?
Výžehy: dusíkem (bílé) nebo železem
Odznak hříběcí: v sedlové poloze (č. okresu, pořadové číslo)
Odznak chovu nebo hřebčína: na stehně nebo žuchvě
… Ošetření koně před výcvikem a po výcviku?
Načesat hřívu a ocas, kartáčem vyčistit celého koně, houbičkou otřít oči a nozdry, před jízdou i po jízdě vyčistit kopyta

… Základní krmivo pro koně?
Rostlinné, živočišné, minerální, jadrné, objemné
Objemná krmiva: seno, sláma, zelená píce
Živočišná krmiva: sušené mléko, živočišné mléko
Minerální krmiva: liz krmné soli
Jadrná krmiva: oves, ječmen, kukuřice

… Napájení koní?
Používáme zdravotně nezávadnou vodu, teplota asi 10 - 12 C, denní potřeba 40 - 60 l vody na den (závisí na stáří, pracovním výkonu a počasí)

… Úrazy koní a jejich ošetření?
Otlaky a zduření: chladit, jakmile se ztratí potírat mastí
Zakutí (podkovák poškodí škáru kopytní): jodová tinktura
Rány: dobře vydesinfikovat, pokud je to větší zranění zavoláme veterináře (přeočkování proti tetanu)
Krvácení: zastavit krvácení (studená voda), vyčistit, přiložit tlakový obvaz
Nášlap (proniknutí cizího tělesa do kopyta): vyčistit, přiložit tlakový obvaz
Zášlap (druhou končetinou): desinfekce, elastický obvaz

… Zlozvyky koní?
Hodinaření, klkání, tkalcování, hrabání, kopání

… Nemoci koní a jejich léčení?
Kolika...
Zchvácení kopyt...
Černá zástava moče...
Zánět horních cest dýchacích...
Hniloba kopyt...
Chřipka...
Tetanus...
… Podkování kopyt, druhy podkov, ošetření?
Kování:6 - 8 týdnů (dle potřeby)
Druhy podkov: paantoflice, zámková, ozubová
Bílá čára - citlivá - zakutí

… Penalizace v terénní zkoušce v čase?
Za pád na překážce na úseku B - 60 trestných bodů
Za pád na trati mimo překážku - 0 trestných bodů

… Základní typy překážek v parkuru?
Vodní příkop - šířkový
Kolmý skok - výškový
Oxer - výškošířkový
Ostatní - dablebar, triplebar, vějíř, zeď, bulfinč, viadukt

… Jaké znáš zvláštní soutěže v parkuru?
Štafetové skákání, kostýmové skákání, volba překážek (dráhy), mini maxi, bariérové skákání, postupná obtížnost, dvoufázové skákání

… Jak postupujeme při podávání protestu na závodech?
Protest může podávat pouze trenér nebo vedoucí družstva, písemně + 200Kč. Pokud rozhodčí rozhodne, že byl protest oprávněný, změní výsledky a vrátí 200Kč, pokud byl protest neoprávněný, peníze propadají.

… Jaké jsou základní vzdálenosti v kombinaci?
1 cvalový: 7,5m
2 cvalový: 10,5m
3 cvalový: 14m
4 cvalový: 17,5m
5 cvalový: 21m

… Chyby při vedení koně na kruhu?
Dívá se ven, záď utíká ven z kruhu, kůň padá po pleci ven z kruhu

… Co je to mimochod?
Následující sled při mimochodu - LZ+LP, PZ+PP

… Jaký je nohosledv kroku, klusu a ve cvalu?
Krok: LZ, LP, PZ, PP (4 údery)
Klus: LZ+PP, PZ+LP (2 údery)
Cval:(na pravou ruku) LZ, LP+PZ, PP (3 údery)

… Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce?
Při bezvědomí zkontrolujeme dýchání a srdce, revize dutiny ústní, postiženého uložíme do stabilní polohy

… Úloha komisaře na opracovišti?
Všechna opracoviště musí být pod stálým dohledem, alespoň jeden komisař musí být přítomen, kdykoliv jsou tyto prostory používány, aby byla dodržována všechna pravidla. Komisař hlídá, aby se skoky na opracovišti skákaly ze správné strany, aby jezdci měli helmu - junioři tříbodové uchycení, maximální délka biče 75cm, šporny jen tupý konec směrem dolů - 3,5cm

… Jak provedeme přechod v zastavení?
Zasednutí, ztuhnutí v kříži, stisknutí kolen a holení, nakonec poloviční zádrž

… Kdo provádí kontrolu před drezurní zkouškou?
Sbor rozhodčích a veterinář

… Jaká je tělesná teplota dospělého koně?
37,5 - 38 C

… Kolik má dospělý kůň zubů?
Klisna: 36
Hřebec:40

… Kolik potřebuje dospělý kůň vody?
40 - 60 l (záleží na stáří, zátěži, počasí)

… Co je to velký kruh a jaký má průměr?
Je to cvik, který se používá na jízdárně a má průměr 20m

… První pomoc při zlomeninách a bezvědomí?
Zlomeniny:Znehybnění poraněné části, při otevřené zlomenině nejdříve ránu vydesinfikujeme, úlomek kosti obložíme stočeným obinadlem, které pevně připevníme dalším obinadlem
Bezvědomí: Při bezvědomí zkontrolujeme dýchání a srdce, revize dutiny ústní, postiženého uložíme do stabilní polohy

Vytrvalostní licence

18. května 2008 v 9:39 | dajdula |  ZZVJ
Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence pro vytrvalost:
K získání jezdecké licence je třeba vykonat zkoušku základního výcviku jezdce za následujících podmínek (platí pouze pro jezdce vytrvalosti).

1) Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let.

2) Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni

- vodění a předvádění koně

- drezurní úloha - národní úloha pro všestrannost č.CN1 nebo CN2

- absolvování kvalifikačních předkol vytrvalostních soutěží s celkovým počtem bodů nejméně 150

3) Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z :

- anatomie a fyziologie koně
- napájení, krmení, ošetřování a kování
- úrazy a nemoci koní
- základní zdravotní ošetření
- ústroj jezdců , postroj koní
- bezpečnost jezdce a základní první pomoc
- disciplíny jezdeckého sportu
- základní znalost pravidel
Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu.

4) Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.

5) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,-Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se.

Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění aj.), jehož výši stanový pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.
Opravné zkoušky
- Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části, opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců
- Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu), opakuje zkoušku jen z teorie nejdříve za 1 měsíc.
- Opravnou zkoušku musí jezdec vykonat nejpozději do 2 let.

Přerušení zkoušek

V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit( nenechat jej dokončit).

Hodnocení zkoušky základního výcviku

V drezúře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech - krok,klus,cval,provedení kruhu,srovnání koně a zastavení. Základním hodnocením je sed a vliv jezdce.
V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu - min.30 správných odpovědí (z 35 otázek)=splnil.
Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise - splnil / nesplnil.
Pro hodnocení praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu.
Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů.Po ukončení zkoušek vypracuje komise "Protokol o zkouškách" pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána "Licence jezdce vytrvalosti".

Směrnice pro zkoušku základního výcviku jezdce

Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující podmínky:

1. halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezúře (drezurní obdélník 20 x 40 m)

2. ustájení pro koně kandidátů zkoušek

3. místnost pro vypracování testů

4. prostor pro vodění a předvádění koně

Pomůcky potřebné při zkouškách:

1. každý kandidát si musí zajistit koně, se kterým bude provádět drezurní zkoušku (na jednom koni se mohou vystřídat max. 3 jezdci )

2. kandidát si zajistí vlastního čtenáře úlohy

3. potvrzení o absolvování vytrvalostních soutěží - kp s minimálním počtem bodů 150. Potvrzení je přípustné per rolam.

4. kandidát si přinese psací potřeby

5. kandidát bude mít kompletní jezdeckou výstroj a kůň bude postrojen dle pravidel jezdec.sportu

6. startovní čísla (pořadatel)

7. drezurní obdélník 20 x 40 m (pořadatel)

8. tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel)

Při zkouškách jsou potřeba nejméně 3 zkoušející :

- hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu, na začátku provede instruktáž kandidátů, provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek provede celkové vyhodnocení¨
- další dva zkoušející hodnotí drezurní zkoušku
(hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF - vyloučeni jsou zkoušející,kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř.je trénují)

Časový program

8.00 hod. kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den) hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek
9.00 hod. předvádění a vodění koně
drezurní úloha CN1 nebo CN2 (pořadí startujících 1 - 20)
12.00 hod. testy (vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min.)
13.30 hod. hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti
(Uvedený časový program je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit-dle počtu účastníků apod.)

Okruhy otázek pro ZZVJ-E :

1.Jaká je zkratka mezinárodní jezdecké federace.

2.Kdo organizuje jezdecký sport v ČR.

3.Čím se řídí jednotlivé soutěže disciplín jezdec. sportu.

4. Popis koně(části těla).

5.Krmení a napájení koní.

6. Nemoci koní a jejich léčení.

7.Úrazy koní a jejich ošetření.

8. Zlozvyky koní.

9.Základní barvy koní.

10.Vrozené a získané znaky u koní.

11.Podkování koní,druhy podkov a ošetřování kopyt.

12. Teplota dospělého koně.

13. Počet zubů dospělého koně.

14.Tepová frekvence koní..

15. Základní chody koně.

16.Nohosled koně v kroku,klusu a cvalu.

17.Co je mimochod.

18. Popis vodění a předvádění koně.

19.Popis správného sedu jezdce.

20.Pomůcky jezdce,kterými působí na koně a jejich užití.

21.Ústroj jezdce a ochranné pomůcky jezdce .

22. Postroj koně a ochranné pomůcky pro koně.

23. Popis sedla a jeho doplňků.

24. Zásady bezpečnosti práce při ošetřování koní ve stáji.

25.Doporučená a povinná očkování pro jezdce a koně.

26.Kdo odpovídá za bezpečnost jezdců při tréninku.

27. Chování jezdce s koněm při vjezdu na veřejnou

komunikaci.

28.Ošetřování koně před a po výcviku.

29.Zásady první pomoci.

30.Jaké doklady potřebuje jezdec a kůň pro start na

závodech.

31. Věkové kategorie jezdců.

32. Co je to vytrvalostní soutěž, jednotlivé stupně soutěží.

33.Váha jezdce ve vytrvalostních soutěžích a hmotnostní

úlevy jezdců.

34. Hodnoty tepu koně ve vytrval.soutěžích.

35. Úbor jezdce a postroj koně při vytrvalostních soutěžích.

36. Věkové hranice koní ve vytrvalostních soutěžích.

37.Co je to Cena kondice a kdo ji uděluje.

38. Pojem "stop čas".

39.Stanovená, maximální a minimální rychlost soutěže,

40.Časové limity.

41.Co je veterinární uzávěra a jak funguje.

42.Kdy a kde může veterinář vyloučit koně z pokračování

43. Vsoutěži.

44.Počet přestávek ve vytrval.soutěži.

45.Co musí obsahovat průkaz koní pro účast v soutěži.

46.Délka trati a její převýšení.

47.Podávání vody koni při soutěži.

48.Způsoby startu.

49. Předepsaný úbor jezdce a ochranné pomůcky ve

vytrvalostním ježděním.


Podmínky pro získání ZZVJ

18. května 2008 v 9:38 | dajdula |  ZZVJ
Podmínky
Podmínky a osnovy pro získání licence - zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ)
Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence.
K získání jezdecké licence je třeba vykonat zkoušku základního výcviku za následujících podmínek :
(neplatí pro jezdce voltiže, vytrvalostního ježdění, pony, spřežení a reiningu)
1) Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let.
2) Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni
- vodění a předvádění koně
- drezurní úlohy - národní úloha č. Z1 nebo Z2
- překonání parkuru ve výšce 70 - 90 cm s 1 distancí, 1 kombinací, přechod do klusu
a skákání kavalet z klusu
3) Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z :
- anatomie a fyziologie koně
- napájení, krmení, ošetřování a kování koně
- úrazy a nemoci koní
- základní zdravotní ošetření koně
- ústroj jezdců při výcviku, postroj koní
- bezpečnost jezdce a základní první pomoc
- disciplíny jezdeckého sportu ( základní znalost pravidel)
Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu .
4) Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.
5) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,- Kč , je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se. Účastník
kromě uvedeného uhradí ¨¨
účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na
uspořádání zkoušek (technické zajištění aj.), jehož výši stanoví pořádající oblast ve spolu-
práci s pověřeným pořadatelem.
6) Jezdeckou licenci bez absolvování výše uvedené zkoušky mohou obdržet absolventi učilišť Kladruby n.L.,
Lanškroun, Kroměříž a absolventi policejního kursu - ZZVJ Policie ČR.

Opravné zkoušky

- Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části opakuje celou zkoušku
nejdříve za 6 měsíců.
- Jezdec, který neuspěje při zkouškách v praktické části ( drezura nebo parkur nebo oboje)
opakuje celou praktickou část nejdříve za 6 měsíců.
- Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu) opakuje zkoušku jen z teorie, nejdříve však za 1 měsíc.

Přerušení zkoušek

- V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit
( nenechat jej dokončit).

HODNOCENÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU

- V drezuře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech - krok, klus, cval, provedení kruhu, srovnání koně
a zastavení. Základním hodnocením je sed a vliv jezdce.
- Ve skoku na parkuru je základním kriteriem hodnocení - balance, styl.
- V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu - min.30 správných odpovědí (z 35 otázek) = splnil.
- Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise - splnil, nesplnil. Pro hodnocení
praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu.
- Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje komise
"Protokol o zkouškách" pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude
účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána "Licence jezdce".

SMĚRNICE PRO ZKOUŠKU ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU JEZDCE

Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit
následující podmínky :
1) Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezuře
( drezurní obdélník 20 x 40 m ).
2) Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů po stránce skokové
( viz. předepsaný plánek parkuru ).
3) Ustájení pro koně kandidátů zkoušek.
4) Obsluhu pro stavbu překážek.
5) Místnost pro vypracování testů.

Pomůcky potřebné při zkouškách

1) - Každý kandidát si musí dovézt oddílového, klubového nebo soukromého koně, se kterým
bude provádět zkoušku.( může být jiný pro drezuru a pro parkur , na jednom koni se
mohou vystřídat max. 3 jezdci)
- Kandidát si zajistí vlastního čtenáře úlohy
- Kandidát si přinese psací potřeby
- Kandidát bude mít kompletní jezdeckou výstroj a kůň postroj dle skokových pravidel
jezdeckého sportu čl. 256 a čl. 257.
2) Startovní čísla 1 - 20 (pořadatel)
3) Překážkový materiál pro předepsaný parkur (pořadatel)
4) Drezurní obdélník 20 x 40 m (pořadatel)
5) Tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel)
Při zkouškách jsou potřeba nejméně 3 zkoušející :
1) Hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu , na začátku
provede instruktáž kandidátů , provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek pro-
vede celkové vyhodnocení.
2) Další dva zkoušející budou hodnotit drezurní a skokovou zkoušku.
( Hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF - vyloučeni jsou zkoušející, kteří mají u zkoušek kandidáty z
vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř. je trénují )

ČASOVÝ PROGRAM ZZV JEZDCE

8,00 hod - kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den)
- hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek
9,00 hod - předvádění a vodění koně
- drezurní úloha Z1 nebo Z2 ( pořadí startujících 1 - 20 )
14,00 hod - skoková zkouška na předepsaném parkuru ( pořadí startujících 20 - 1 )
16,00 hod - testy ( vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min. )
17,30 hod - hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti
( Uvedený časový rozvrh je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit - dle
počtu účastníků apod. )
Okruhy otázek pro zkoušky základního výcviku jezdce:
1. Zkratka mezinárodní jezdecké federace.
2. Kdo organizuje jezdecký sport v České republice.
3. Popis koně (části těla, tvary hlavy…).
4. Barvy koní.
5. Získané a vrozené znaky u koní.
6. Tělesná teplota koně.
7. Základy krmení a napájení koní (základní krmiva, spotřeba vody…).
8. Zásady bezpečnosti práce při ošetřování koní a přístup ke koním.
9. Ošetřování koní před a po výcviku.
10. Podkování a ošetřování kopyt.
11. Základy chovu koní (délka březosti, odstav hříbat…).
12. Nemoci koní a jejich léčení.
13. Úrazy koní a jejich ošetření.
14. Zlozvyky koní.
15. Očkování pro koně i jezdce.
16. Zásady první pomoci.
17. Nohosled koně v základních chodech.
18. Základní chody koně.
19. Ochranné pomůcky koně při výcviku a soutěžích.
20. Ochranné pomůcky pro jezdce.
21. Úbor a výstroj jezdce při tréninku a v soutěžích.
22. Pomůcky jezdce, kterými na koně působí a jejich použití.
23. Popis správného sedu.
24. Popis jezdecké výstroje (sedlo, uzdečka…).
25. Pomocné otěže.
26. Chování jezdce s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci.
27. Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu.
28. Doklady jezdce a koně potřebné ke startu na závodech.
29. Jak staří koně se mohou poprvé účastnit skokových soutěžích.
30. Základní znalost pravidel jednotlivých disciplín.
31. Popis drezurního obdélníku a cviky.
32. Hodnocení soutěží (např.skokové - tab A, C,…).
33. Pravidla na opracovišti.
34. Pojem přilnutí.
35. Limity startů v soutěžích.
36. Vzdálenost kavalet (pro krok, klus, cval)

Blogísy

13. května 2008 v 20:58 | dajdula |  myš maš
Ahojky... Jsem majitelka a spolumajitelka několika blogísů:o))... Jen můj blogís je tento www.padap.blog.cz , pak jsem spolumajitelka blogísu o koníkách, hlavně o mém a kámoščiném miláčkovi www.sedafany.blog.cz potom kamarádce z koní pomáhám s jejím blogísem:o)) www.mejlinka.blog.cz a poslední blogís, který vlastním s mými dvěmi spolužačkami ze základky www.kutafoni.blog.cz jedná se o blog převážně o vzpomínkách, našich trapasech atd:o)) a poslední můj druhý blogís www.dajdula.blog.cz , na které jsem si konečně našla hesloXD...
Tak pište do komentářů, jak se Vám tyto stránky líbí... Vždy napište 1) komentář, 2 ..., 3..., 4..., 5... ty tečky znázorňují Váš komentář jak se Vám stránka páčí:o))... 1) je padap, 2) sedafany, 3)mejlinka a 4) kutafoni... Jo a jak tam budete, napište tam taky nějaký komentík... Velmi všem děkuju:o))

Reklama na PivoXD...

13. května 2008 v 18:00 | dajdula |  myš maš
Chtěla jsem písničku z Flash dance a objevila jsem tohleXD...

Bleskovka č.5

13. května 2008 v 17:57 bleskovky
1) ahoja:o))
2) hlásni tady pro mě jsem tam jako dajdula: http://misa96-luluu.blog.cz/0805/5-kolo-sonb#komentar
3) kolikátý hlásek???
4) jaká byla noc v X-Factor???
5) kdo byl v duelu???
6) kdo vypadl z X-Factoru???
7) co na diplomek???
8) co nenajdeš na anglickém sedle???
a) podbřišník
b) hrušku
c) bočnice
9) chodíš na střední nebo na základku???
10) kolik je hodin?
11) jak je venku???
12) chceš být moje SB???
jestli jo tak se zapiš:o))
13) až bude diplomek dám vědět:o))

Drezura

11. května 2008 v 11:43 | dajdula |  o koních
Drezůra je na pohled i pod sedlem či v kůži koně velmi krásným sportem ale samozřejmě i těžkým! Ze země to nejde poznat ale k tomu aby se obyčejný kůň a jezdec dopracoval až k zvládnoutí třeba Piaffe je práce na několik let ale pokud se práce vydaří tak je na to krása pohledět. Drezůra je sport pro trpělivé a snaživé jezdce kteří umí velmi dobře zvládat třeba pracovní klus nebo kontracval bez toho aby doslova létali ve vzduchu...Je to jeden z nejstarších jezdeckých sportů a tak je jádrem jak Parkuru tak i ostatních jezdeckých sportů. V drezůře jde hlavně o zvládnutí cviků bez toho aby se kůň kdykoli zadrhnul či něco podobného a na jezdci nešlo skoro vůbec vidět pobídky k různým cvikům. V pokročilích drezůrních závodech se určité cviky musí naladit tak aby sedli k hudbě která k nim hraje ale ze začátku vaší kariéri (čili když jste začátečníci atd.) samozřejmě existují závody bez hudby. Někteří lidé si myslí že některé techniky pro trénování koně je špatné a kůň se touto technikou týrá a tak drezůru zásadně nesnáší...myslím si že při každém sportu se toto někdy stane a to si myslím že spíše nechtěně... Vybavení při drezůře je speciální a podívat se na něj můžete v jedné z rubrik Něco s koňskou tématikou. Vzniklo z klasických oblečeních pro vojáky kteří jezdili na koních a dochovává se přes 1 000 let. Skoro vůbec se nezměnilo a dobové staré drezůrní kabátce po vojácích můžete vidět na jezdcích ve vysoké španělské škole kde je při přehlídkách na Lipicánech mají většinou mužové. Historie Základy drezůry se vytvořili především v době klasického ježdění renesance, avšak kořeny sahají až do doby Xenofontovy (kolem 435-354 př. n. l.). Tento řecký válečník, spisovatel a historik napsal mimo jiné i knihu Hipparchikos (O veliteli jízdy) a Peri hippikes (O jezdectví), které patří k nejstarším a nejslavnějším dílům hipologie. Xenofon napsal: Když někdo zkrotí koně natolik, aby nesl břemeno, na něž si zvykl... předvádí ho v plné kráse a řídí jej, aby vypadal vesele a majestátně, hrdě a jako stvořený pro jízdu. Některé drezůrní cviky atd. Tohle je drezůrní obdelník se všemi písmeny podle kterých se jezdec při jízdě řídí...Při základních drezůrních soutěžích je rozměr 40 x 20 metrů a v pokročilích soutěžích je rozměr 60 x 40 metrů. Sebrání v klusu Kůň má zřetelně podsazenou záď , je sebraný. Toto vrcholné sebrání připravuje koně na učení piaffe. Ve srovnání s prac. klusem se krk přirozeně zvedá a zkracuje a kroky jsou kratší a kulatější, více vycházejí z kolena. Při sebraném klusu je třeba dbát, aby kroky neztratily pravidelnost. Pracovní klus Kroky koně jsou přibližně o 30 cm delší než u sebraného klusu a přibližně o 30 cm kratší, než u středního. Zadní nohy dopadají před otisky předních, na stejné straně asi o 25 cm. Hřbetní linie koně je delší než u sebraného klusu. Střední klus Tento chod se zdá snazší a pohodlnější, než pracovní klus. Úhel holenních kostí každého diagonálního páru je shodný. Kůň ve středním klusu protahuje krok přibližně o 35 cm. Střední krok je základní chod pro drezůrní zkoušky. Prodloužený krok a ostatní proloužené chody ukazují zřetelné rozdíly oproti středním. Překroky Zde se kůň pohybuje do strany zprava nalevo v kroku, při čemž sleduje tříčtvrteční linii k vnější stopě. Kůň je zcela rovný, kromě malého odchýlení temene, když na něm jezdec vyžaduje překrok tlakem pravé nohy. Jezdec je vzpřímen a hledí směrem, kterým chce jít. Je-li to nutné, musí se jezdcova noha posunout dále dozadu a přimět záď koně k intenzivnějšímu pohybu. Když dosáhne okraje kolbiště, jezdec dokončí cvičení a potom jede kupředu po vnitřní dráze. Překroky se můžou dělat v kroku a pro pokročilé i v klusu ale ne ve cvalu! Passage a Piaffe Tyto pohybi se soustřeďují na nohy. Je to kombinace pokročilého shromáždění a impulzu. Oba se projevují vysokým klusem se zdůrazněnou akcí kolen a hlezen a přidatným odrazem. Při Passage se kůň pohybuje pomalu dopředu, kdežto při piaffe kluše na místě. Piaffe vyžaduje od koně, aby seděl na zádi a hlavně aby neztratil impulz v období vznosu. Rozdílné pomůcky pomáhají koni, aby rozlišil sebraný klus, passage a piaffe. Při pasáži se používá trvalý tlak obou nohou, kdežto přerušovaný tlak při krocích u piaffe to je základní rozdíl. Takže toto je malý a velký kruh. Malý kruh má mít rozměr od 6 m do 15 m (záleží v jaké jedete rychlosti) a velký kruh ktery má být velký přes půl jízdárny. Toto je přes střed změnit směr v kruhu. Uděláte jakobi takovou vlnovku a na konci se dáte jiným smerem než jste jeli. Je to velmi těžké ale časem se to naučíte. Nezapomeňte na středu přesednout! Takto zmeníte směr přes půl jízdárny. Vjedete do poloviny dlouhé stěny a zabočíte směrem do bodu X (do středu jídrázny) a tam přesednete a na konci se dáte samozřejmě jiným směrem než jste jeli. Velmi jednoduché. Tady tohle je přes střed jízdárny změnit směr. Postup je stejný jako přes půl jízdárny změnit směr akorát obočujete na krátké stěně. Také jednoduché! Tady takto se klasicky mění na jízdárně směr. Jmenuje se to oblukem změnit směr. Přesedáte asi tak 3 kroky před dojetím ke stěně. Toto je už pokročilejší změna směru. Když projedete krátkou stěnu tak po projetí rohu zahnete a míříte směrem na střed rovnou linií. Na středu (v bodě X) přesednete a míříte do protějšího rohu a změníte samozřejmě směr. Tento cvik můžete provést až po projetí krátké stěny a pokud nechcete změnit směr tak uděláte hned za předešlou diagonálou ještě jednu. PS: Modrá je první diagonála a červená je druhá diagonála. Změna směru vlnovkou. Vlnovky jsou vlastně půlkruhy, které se střídají směr a mají rovnou osu. Kolik smyček provedeme na cestě od stěny ke stěně, to závisí na velikosti jízdárny a úrovni jezdce.
Tady jedna fotečka mé kamarádky Bety a jejího koníka Gogiho:o))
ZDROJ: http://www.klkoutekprokonaky.estranky.cz/ ale fotka od kamarádky co mi je poslala:o))

Moji 2.SB:o))

9. května 2008 v 14:06 | dajdula |  SB-čka:o)))
tak tady moji druhé SB:o))

mazecXD...

9. května 2008 v 10:29 | dajdula |  myš maš
tak tohle je písnička pro starší lidičkyXD... je to celkem sprostéXD... Tak se pak jukněteXD...

Chosé nepřijel

7. května 2008 v 14:01 | dajdula |  myš maš
Doňa mimoňa se hádá s chuliem a najednou mezi ně vběhne Pepinda a zepta se co se stalo CHOSÉ NEPŘIJEL pak sebou pepinda mrskne o zem a začne řvát néééé choséééé nepřijéééééél a na druhy den jde don chulio s pepindou po praze a pepinda uvidi takoveho tipka co vypada jak chose a začne řvat na plne kolo CHOSÉ CHOSÉ miláčku můj.